Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs na uprawnienia G3 Eksploatacji oraz Dozoru - całodniowy kurs stacjonarny

 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zazpoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dot. eksploatacji instalacji gazowych w obiektach budowlanych (budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne) zasilanych gazem ziemnym lub gazem propan-butan.

 

Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną: 

1. Część teoretyczna:

- Aktualne przepisy prawne dotyczące instalacji gazowych

- Rodzaje i zastosowanie detektorów do gazów

- Omówienie kart charektystyk poszczególnych gazów obecnie stosowanych

2. Część praktyczna:

- Przeprowadzenie głównej próby szczelności gazu - zgodnie z  Rozporządzeniem

- Przeprowadzenie badania szczelności gazu na czynnej instalacji gazowej (gaz ziemny) zasilającej kocioł CO

 

Po szkoleniu uczestnik nabywa: 

 

gaz1.png

- Możliwość uzyskania uprawnień / świadectw kwalifikacyjnych Grupy 3 Eksploatacji oraz Dozoru

 upoważniających do prac kontrolnych i odbiorczych instalacji gazowych

- Umiejętność dokonania odbioru instalacji gazowej po wykonanej głównej próbie szczelności

- Umiejętność oceny instalacji przy okresowej kontroli szczelności (według zaleceń Prawa Budowlanego)

 

 

Cena kursu: 350 zł 

Cena obejmuje udział w całodniowym kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena ze śniadaniem: 150 zł).

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe):

  •  1 lipca 2024 r. godz. 9:00


Opcjonalnie po szkoleniu istnieje możliwość podejścia do egzaminu na uprawnienia gazowe G3 Eksploatacja oraz G3 Dozór. 

W celu podejścia do egzaminu NIEZBĘDNE jest złożenie wniosku o stwierdzenie kwalifikacji (wysyłamy mailem) wraz ze skanem jednego z niżej wymienionych dokumentów:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór wysyłamy mailem)

4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Opłata za egzamin: 424,20 zł za Egzamin Państwowy Eksploatacji lub Dozoru (osobno dla każdej z grup G1/2/3).*

* Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

---