Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs elektryka montażysty z zajęciami praktycznymi - 3-dniowy kurs stacjonarny

 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z budową, oznaczeniem, doborem i zastosowaniem kabli i przewodów, z osprzętem elektroinstalacyjnym, oraz z osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych.
Uczestnik powinien nabyć umiejętności praktyczne czytania ze zrozumieniem schematów instalacji elektrycznej budowlanej, dokonać właściwego doboru osprzętu i urządzeń elektroinstalacyjnych oraz nabyć praktycznych umiejętności wykonania instalacji elektrycznej budowlanej.

 

Program kursu: 

1. Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej.

- Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych.

2. Osprzęt elektroinstalacyjny

Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo - rozdzielcze,

Symbole osprzętu instalacyjnego,schematy łączeniowe.

Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1 fazowych i 3 fazowych oraz oświetlenia.

3. Osprzęt modułowy

Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki róznicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe.

Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy

4. Schematy instalacji elektrycznej

Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.

5. Praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej

Praktyczne wykonanie instalacji wg własnego projektu.

 

Zajęcia praktyczne obejmują:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

Wykonanie przyłącza w złączu kablowym
montaż licznika energii oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych

Zabudowa rozdzielnicy modułowej :
montaż zabezpieczeń nadprądowych
montaż wyłączników różnicowoprądowych
montaż ochronnika przepięć
montaż elementów sterowania
montaż układu wyłącznika pożarowego
instalacji uziomu i połączeń wyrównawczych

Montaż instalacji elektrycznej:
instalacji oświetlenia
instalacji gniazd jedno i trójfazowych
instalacji typowych odbiorników elektrycznych AGD – płyta indukcyjna
silnika elektrycznego

 

Cena kursu: 1100 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena ze śniadaniem: 150 zł).

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe, w sumie 24 godziny kursu):

  • 12,13,14 lipca 2024 r.
  • 15,16,17 lipca 2024 r.
  • 26,27,28 lipca 2024 r.
  • 9,10,11 sierpnia 2024 r.
  • 19,20,21 sierpnia 2024 r.
  • 23,24,25 sierpnia 2024 r. 

Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową danego terminu szkolenia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.


Opcjonalnie po szkoleniu istnieje możliwość podejścia do egzaminu na uprawnienia elektryczne G1. 

Opłata za egzamin: 430,00 zł za Egzamin Państwowy Eksploatacji lub Dozoru (osobno dla każdej z grup G1/2/3).*

* Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

---

Zapraszamy również do poszerzenia kursu o moduł:

Automatyka domowa i mikrofotowoltaika

lub

Odbiory instalacji gazowych