Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kursy elektryczne G1

Zdobądź z nami uprawnienia elektryczne tzw. sep, sepowskie

Kursy na uprawnienia elektryczne Grupy 1 obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń elektroenergetycznych.

 

Cel:

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 

 

Uzyskane po jego ukończeniu uprawnienia sepowskie umożliwiają pracę z takimi urządzeniami jak: urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV, sieci trakcyjne, oświetlenie miejskie, urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy oraz zespoły prądotwórzce.

Nasze kursy elektryczne G1 pozwalają zdobyć uprawnienia w pełnym zakresie, w tym uprawnienia do 1 kV oraz powyżej 1kV.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

 

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci 

4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

 

 Szkolenia elektryczne obejmują wiadomości z zakresu:

  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

 

 

 Współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !


 

Nasze komisje mają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup (po odbyciu szkolenia G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym.

 

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia tzw. sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

 

Szkolenia elektryczne organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

Czas trwania szkolenia sep o naborze otwartym to minimum 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest ustny egzamin tzw. sep.

 

Szkolenie może odbyć się w formie online lub stacjonarnej 

 

Szkolenia elektryczne zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

 Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

Najbliższe terminy szkoleń na uprawnienia elektryczne znajdą Państwo w zakładce TERMINARZ.

 

Prowadzimy również 3-dniowe kursy elektryka montażysty obejmujące zajęcia praktyczne. Warsztaty prowadzone są w naszej siedzibie w Gliwicach. Wiecej...

 

Zainteresowany? Masz pytania? 

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 Zapoznaj się z:

 

Zakres punktowy uprawnień elektrycznych G1

Oraz z naszymi propozycjami kursów na uprawnienia energetyczne (G2), kursów gazowych oraz kursów na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami.