Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Rozszerzone kursy pomiarowe – badanie instalacji elektrycznej

Ośrodek Szkoleniowy GALILEUM stara się ciągle wychodzić na przeciw Państwa oczekiwaniom w związku z tym prezentujemy nowość, która pojawiła się w naszej ofercie szkoleniowej.

 

Specjalistyczne szkolenie pomiarowe - badanie instalacji elektrycznej - Rozszerzony kurs pomiarowy (2-dniowy) z zajęciami praktycznymi

 

CEL:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z normami, przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania badań i pomiarów w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń i instalacji elektrycznych z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej. Uczestnicy poznają metody i przyrządy pomiarowe do prac kontrolno-pomiarowych. Nabędą umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem pomiarowym oraz na podstawie uzyskanych wyników będą potrafili dokonać oceny stanu technicznego i opracować dokumentację.

 

 

Nasze grono trenerskie wyróżnia się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przekazanie Państwu wiedzy na najwyższym poziomie. Szkolenie prowadzone jest w dwóch częściach: teoretycznej oraz praktycznej - warsztatach, podczas których każdy z uczestników może samodzielnie pod okiem trenera wykonywać pomiary oraz sporządzać protokoły.

 

NASZA OFERTA:

Jak zawsze w oferowanych przez nas kursach jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do oczekiwań klienta, dlatego proponujemy:

1. Dwudniowe szkolenia otwarte - obejmujące:

 • część teoretyczną
 • część praktyczną - warsztaty
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • czas trwania: 16 godzin zegarowych
 • możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych G1 Eksploatacyjnych bądź Dozorowych - Egzamin Państwowy przed Komisjią Kwalifikacyjną (uprawnienia ważne 5 lat)

2. Szkolenia zamknięte - dostosowane do specyfikacji zleceniodawcy - obejmujące:

 • część teoretyczną
 • część praktyczną - warsztaty
 • materiały szkoleniowe
 • zindywidualizowany czas trwania oraz program szkolenia
 • możliwość cateringu
 • możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych G1 Eksploatacyjnych bądź Dozorowych - Egzamin Państwowy przed Komisjią Kwalifikacyjną (uprawnienia ważne 5 lat)

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Przepisy prawne i normy.

   Czasookresy wykonywania badań i pomiarów.

   Kwalifikacje osób wykonujących badania i pomiary.

   Bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych.

2. Ochrona przeciwporażeniowa w aspekcie różnych typów sieci źródeł zasilania.

3. Pomiary i badania w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

   Obwody bardzo niskich napięć.

   Pomiary i badania w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim.

4. Pomiary ochrony uzupełniającej.

5. Pomiary uziemień.

WARSZTATY

6. Przyrządy i metody pomiarowe.

    Praktyczne wykonywanie badań i pomiarów.

    Sporządzanie protokołów i dokumentacji pomiarowej.

 

 

Podczas kursu wykorzystujemy następujące typy mierników:

 • Miernik wielofunkcyjny do badania instalacji elektrycznych MPI-530, MPI-530 IT
 • Miernik do pomiaru uziomów MRU-200
 • Miernik do pomiaru elektronarzędzi, sprzętu AGD, urządzeń elektrycznych, spawarek PAT-820
 • Miernik wielofunkcyjny do badania instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych MPI-540-PV
 • Miernik cęgowy przemiennego prądu upływu SONEL CMP-200
 • Tester kolejności faz i kierunku obrotów silnika SONEL TKF-13

 Posiadamy również oprogramowanie komputerowe SONEL-a, z którym mogą się Państwo zapoznać podczas szkolenia.

 

Zdobądź z nami uprawnienia pomiarowe!

 

NAJBLIŻSZE ROZSZERZONE KURSY POMIAROWE 2-DNIOWE:

Lip
29

9:00 29.07.2024 - 17:00 30.07.2024

Sie
26

9:00 26.08.2024 - 17:00 27.08.2024