Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs obsługi wciągników i wciągarek (cięgników)

 

Szkolimy w dwóch kategoriach:

 

II W - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe, w tym hakowe ogólnego przeznaczenia oraz specjalne: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, inne.

 

I W - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe, w tym hakowe ogólnego przeznaczenia oraz specjalne: kuzienne, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, inne.

 

Cel:

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wciągników i wciągarek w odpowiedniej kategorii.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wciągnik i wciągarka

Wymagania stawiane kandydatom:

 

Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora cięgników

potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

 

 

Program szkolenia obejmuje:

 

♦ Wiadomości o dozorze technicznym,

♦ Ogólne wiadomości o cięgnikach,

♦ Budowa i działanie. Elementy i zespoły cięgników,

♦ Zagrożenia przy wciągnikach i wciągarkach. Urządzenia zabezpieczające,

♦ Eksploatacja cięgników. Obowiązki operatora,

♦ Obsługa zawiesi,

♦ BHP,

♦ Zajęcia praktyczne.

 

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu (test pisemny przed organizatorem szkolenia - GALILEUM) uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

 

Celem zdobycia uprawnień operatora wciągników i wciągarek konieczne jest podejście do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi wciągników i wciągarek danego rodzaju. Jest to świadectwo honorowane w całej Polsce, przetłumaczone honorowane w krajach UE, a także stanowi bezterminowe uprawnienie do obsługi wciągników i wciągarek.

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób, jak również sprzętu do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

 

 

 

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe.

 

 

Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu UDT.

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.