Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Zakres podstawowy i kwalifikowany

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

Cel:

 

Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach oraz nabycie następujących umiejętności:

• postępowania w miejscu zdarzenia;

• rozpoznania stanów zagrożenia życia;

• prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

• udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych;

• wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.

 

Program szkolenia* obejmuje m.in.:

 

• Postępowanie na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego,

• Rozpoznanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie odpowiednich działań,

• Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

• Udzielanie pomocy przy najczęstszych urazach i zaburzeniach chorobowych: zadławieniach, zatruciach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, zwichnięciach i złamaniach, porażeniu prądem elektrycznym,

• Wypadki komunikacyjne,

• Właściwe wykorzystywanie środków medycznych, znajdujących się w apteczkach.

 

*Program szkolenia może zostać modyfikowany na potrzeby klienta.

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu (test pisemny oraz weryfikacja nabytych umiejętności przed organizatorem szkolenia - GALILEUM) uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

 

 

 W związku z nowelizacją Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460) od 2009 roku obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie w zakładzie pracy pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnienie ich przeszkolenia.

 

Wobec powyższego proponujemy Państwu kursy pierwszej pomocy w zakresie podstawowym oraz kwalifikowanym.

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Na życzenie, zapewniamy salę szkoleniową w jednym z naszych oddziałów. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób do przeprowadzenia kursu.

 

 

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych oraz instruktorów, którzy w prosty i ciekawy sposób przekazują swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

 

 

 

 

 

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym i dydaktycznym wykorzystywanym podczas kursów PP, tj. fantomy BLS (dorosłego, dziecka, niemowlęcia), AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, w tym materiały opatrunkowe, zestawy do pozorowania ran, oraz prezentacje multimedialne, filmy, tablice poglądowe, broszury szkoleniowe.

 

 

Najbliższe szkolenia:

 Brak wydarzeń

 

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?  

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

Zachęcamy również do zainteresowania się naszą ofertą kursów na uprawnienia sepowskie oraz kursów spawania czy szkoleń BHP i PPOŻ.