Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Rzeczoznawstwo

Wyceny i ekspertyzy techniczne

GALILEUM to również interdyscyplinarny zespół rzeczoznawców, specjalistów i ekspertów technicznych z terenu całego kraju. Współpracujemy ściśle ze Stowarzyszeniem Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej, środowiskiem naukowym oraz ekspertami branżowymi.

 

 

Wszyscy nasi rzeczoznawcy przeszli pozytywnie proces kwalifikacyjny. Posiadają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, odpowiednie uprawniania oraz licencje państwowe.

Wielu z nich to aktywni zawodowo biegli sądowi z różnych dziedzin.

 

 

Charakteryzuje nas fachowość, solidność i rzetelność.

Podejmiemy się nawet najbardziej wymagającego zlecenia ze słabo rozpoznanego segmentu rynku.

 

 

Oferujemy Państwu wyceny oraz ekspertyzy techniczne wszystkich obiektów ruchomych ujętych w klasyfikacji środków trwałych:

 • maszyn, urządzeń i specjalistycznej aparatury,
 • maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania,
 • urządzeń technicznych,
 • środków transportowych,
 • kotłów i maszyn energetycznych,
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia.

 

  

Przykładowe cele realizowanych ekspertyz:

 • kredytowe,
 • finansowe (leasing, itp.),
 • kupno/sprzedaż,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • egzekucyjne,
 • podatkowo-skarbowe,
 • spadkowe,
 • sądowe.

 

 

 

 

 

Wykonujemy również pomiary maszyn i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z następującymi normami:

 

 • PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania,
 • PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe,
 • PN-EN 60950 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej,
 • PN-EN 50745 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym,
 • VDE 702 T1 Okresowe testy maszyn urządzeń elektrycznych.

 

   Zapytania odnośnie przedmiotu wyceny prosimy zgłaszać mailowo lub telefonicznie. Jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów opinii i przedstawiony zostanie kosztorys wykonania ekspertyzy/wyceny.

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych ODDZIAŁÓW.